Beslenme ve Diyetetik bölümü 4 yıllık eğitim süresince; insan vücudunu ve çalışmasını kavrayıp, besinlerin ve beslenme müdahalesinin vücutta meydana getireceği değişimleri anlamaya yönelik olarak temel sağlık bilimleri ile beslenme ve diyetetik bilimi alanında verilen teorik ve pratik eğitimleri kapsar. Temel kimya, tıbbi biyoloji, genetik, anatomi, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, epidemiyoloji gibi temel sağlık bilimleri ile toplu beslenme sistemleri, anne ve çocuk beslenmesi, yetişkin ve çocuk hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi, sporcu beslenmesi gibi diyetetik dersleri verilmektedir. Bu derslerde kazanılan teorik bilgileri pekiştirecek laboratuvar ve mutfak uygulamaları bulunmaktadır.

Öğrencilerin mezuniyet sonrası gerek klinik uygulamalarında gerekse akademik çalışmalarında planlayacakları bilimsel araştırmalar için, araştırma yöntemleri ile istatistik gibi dersler de eğitim-öğretim müfredatında yer almaktadır. Bunlara ek olarak; yaz stajı, hastane stajı ve kurum stajı ile öğrenciler mesleki bilgileri uygulama becerisi edinmektedir.

Diyetisyenler, çalıştığı kurum ve kuruluşlarda diyetisyen sayısına bağlı olarak şef diyetisyen olabilmektedir. Yemek hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda yönetici olabilirler. Beslenme bilimleri, diyetetik, toplu beslenme sistemleri, biyokimya ve anatomi gibi dallarda lisansüstü eğitimlerine devam edebilmektedir.

Beslenme ve Diyetetik bölümünü tercih ederek, sektörde Diyetisyen olarak çalışmak isteyenler;

  • Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili,
  • Araştırma ve öğrenmeye meraklı,
  • İşbirliği ile çalışabilmeli,
  • İnsanlara yardım etmekten hoşlanmalı,
  • Dikkatli ve sorumluluk sahibi,
  • Sabırlı bireyler olmalıdır

Beslenme ve Diyetetik Bölümü; insan sağlığının korunması ve geliştirilmesi, bireylerin ve toplumun beslenme durumlarının saptanması ve değerlendirilmesi, bireye özgü beslenme programlarının hazırlanması,  hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, ülkenin besin, beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu, koruyucu sağlık hizmetleri ve halk sağlığı gibi alanlarda bilimsel çalışmaları yürütecek “Diyetisyen” yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Dünyada ve ülkemizde beslenmeye bağlı sağlık sorunlarının giderek artmasıyla Beslenme ve Diyetetik bölümlerinin ve dolayısıyla Diyetisyenlerin önemi de günden güne artmaktadır. Diyetisyenler sadece obezite ile mücadelede değil; bebeklik, çocukluk, gebelik-emzirme ve yaşlılık gibi yaşamın her döneminde, sporcularda ve özel beslenme programı gerektiren her durumda eğitici ve tedavi edici olarak görev alabilmektedir.

X