Havacılık Yönetimi Bölümü, havayoluyla ulaştırmadaki artan talebe dönük hazırlanmış, sektördeki nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı karşılama hedefi bulunan, kaliteden finansmana, operasyondan uçuş ve yer hizmetleri emniyetine dek geniş bir yelpazede donanımlı mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın temel amacı, yönetim ve havacılık konularında gereken temelleri   oluşturarak havaalanı planlaması, tasarımı ve yönetimi, havayolu ve hava taşımacılığı yönetimi konularına hakim  lisans mezunları yetiştirmektir. Program, mezunlarını havacılık yönetimi kariyeri odaklı ; yönetim bilimleri ve havacılık alan bilgileri ağırlıklı düzenlenmiş kapsamlı ders programına sahiptir. Ulaştırma sektörünün son yıllarda göstermiş olduğu hızlı gelişmeler sonucunda sektörün ihtiyaç duyduğu personel profilinde de değişmeler olmuştur.Hızla büyüyen Sivil HAVACILIK Sektörünün her geçen gün nitelikli personel ihtiyacı da artmaktadır. Türk Sivil Hava Ulaştırma sektörünün son yıllarda göstermiş olduğu hızlı gelişmeler sonucunda sektörün ihtiyaç duyduğu personel profilinde de değişmeler olmuştur. Bu kapsamda ; amacımız Sivil Havacılık Sektörünün  nitelikli personel ihtiyacını karşılamaktır.

Meslekte İlerleme

İstanbul Rumeli Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölümü’ nden mezun olan öğrencilerimiz;

  • Mezun olduklarında uzman oldukları alan ve konularda söz sahibi olmak, doğru, yetkin ve yapıcı yorum ve katkılar yapabilmek.
  • Havacılık sektöründe etkin bir bilgi birikimine sahip olmak ve mesleklerinde liderliğe doğru ilerlemek.

Sıralanan bu nedenlerden dolayı İstanbul Rumeli Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölümü, ülkemizin, bölgemizin ve Dünya’nın havacılık sektöründeki büyümesine ve artan talebe karşılık vermeye istekli gençlerimizin istifadesine sunulmuştur. İstanbul Rumeli Üniversitesi RumeliSEM Uçuş Okulu ve diğer Havacılık Programları ile sektörün her alanına hizmet etmeyi amaçlarken öğrencilere de Havacılık alanının hak ettiği değeri aşılamayı ve bu disiplinle mezun vermeyi hedeflemektedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği

Havacılık Yönetimi Bölümü 4 yıllık eğitim süresini kapsayan lisans bölümüdür. Zorunlu ortak derslerin dışında Genel Uçak Bilgisi, Havacılık İşletmelerinde Maliyet Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Emniyet Yönetim Sistemleri, Kurumsal Yönetim , Finansal Yönetim,, İnsan Kaynakları Yönetimi, havacılık hukuku, Dijital Pazarlama, Uçuş Harekat, Havayolu Bakım Sistemi Yönetimi gibi dersler de verilmektedir. Eğitim boyunca, hem teorik hem de pratik donanımın sağlanabilmesi amacıyla farklı disiplinlerden yararlanılarak hazırlanan müfredat öğrencilere sunulur. Böylece hem Türkiye’de hem de yurt dışında iş olanaklarını değerlendirebilmeleri ve nitelikli birer mezun olmaları hedeflenir. Aynı zamanda ; sektörde aktif yer alan alanlarında uzman personeller ile sektörün önde gelen isimleri ve yöneticileri ile seminerler düzenlenerek öğrenciler ile bir araya getirilir.

Mesleğin Getirdiği Nitelikler

 Havacılık Yönetimi Bölümü’nü tercih ederek sektörde birer uzman olarak çalışmayı isteyenler, aşağıdaki temel niteliklere sahip olmalıdır.

  • Bilimin eşliğinde, sürekli gerçeği ve doğruyu aramak, sorgulamak, öğrenmek istek ve arzusunda olmak.
  • En az bir yabancı dili akıcı bir şekilde konuşmaya, yazmaya ve kullanmaya istekli olmak.
  • Ülkemizde ve Dünya’da yaşanan havacılık sektöründeki gelişmeleri, olayları yakından takip etme konusunda heyecanlı ve istekli olmak.
  • Arkadaşları ve çevresiyle ortak değerlere saygı ve sevgi içerisinde işbirliği ruhu geliştirmek, çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilmek, kendisini doğru ve etkin şekilde ifade edebilmek.
  • Herhangi bir adli sicil kaydı bulunmamak, mesleği ve mesleği gereği görev tanımında yer alan konuları icra etmesine engel teşkil edecek herhangi bir sağlık soru bulunmadığına dair sağlık raporuna sahip olmak. Sivil Havacılık Sektörünün taleplerini karşılayabilecek; analitik düşünebilen , pozitif emniyet kültürü bilincine ulaşmış, etkili iletişim yetisine sahip,  çalışmasına yatkın, kararlı ve disiplinli olmak. İyi derecede  yabancı dil biliyor olmak ve özellikle Havacılık İngilizcesine sahip olmak. 

X