Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitmenliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği ve farklı disiplinlerde bilişim ile bilişim teknolojilerini ele alarak araştırmayı ve bilimsel çalışmaları arttırarak bu alana katkı sağlamayı amaçlayan “I.Bilişimde Güncel Konular Sempozyumu” 10-11 Haziran 2024 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Ana teması bilişim teknolojilerinin disiplinlerarası etkileşimlerini, deneyimlerini, üretkenlik çalışmalarını ve saha araştırmalarını ulusal platformda paylaşmak olan sempozyum konuları multidisipliner ve oldukça geniş bir perspektife sahip olup, bilişim ve bilişim teknolojisi ile ilgili tüm alanları kapsamaktadır.

Sempozyum başvuru formu için tıklayınız.

X