Motivasyonu üç şeye göre tanımlayabiliriz: bir hedefe sahip olmak, bu hedefe ulaşmaya karar vermek ve ona ulaşmak için çaba sarf etmek. Motivasyon, bir kişinin hedeflerine ulaşmasına yönelik eylemlerini başlatan, bu eylemleri devam ettiren ve yönlendiren dürtüdür. Bu dürtü için kullandığımız birçok farklı isim vardır: öz sevgi, savaşçı ruhu ya da irade gibi. Hareket etmenizi sağlayacak bir enerji ya da sizi bir yerde tutabilen bir çapa olabilir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Mehmet Balcı Yerleşkesinde Kariyer Merkezi Müdürü Ayşegül Açıkgöz Bal tarafından, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine destek olmak ve iletişim yeteneklerinin güçlendirilmesi adına organize edilen “İÇSEL MOTİVASYON ve İLETİŞİM” etkinliği düzenlenmiştir. Konuşmacı olarak; “Kozadan Çıkmak” ve “Kozanın Sırrı” kitaplarının yazarı Sayın H. Beyza BULUT katılım sağlamıştır.

X