İşletme bölümü, farklı sektörlerde yönetici kademede çalışabilecek yeterlilik ve yetkinlikte, görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgi ve donanımı taşıyan, yönetim bilimleri alanında ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün gerektirdiği sanatsal ve kültürel altyapı ile dilsel becerilere sahip profesyoneller yetiştirmektir. Saha bilgisinin teorik bilgi kadar önem taşıdığı bu yüzyılda ileri düzeyde uygulamaları bilgileri ile verimli kullanabilecek mezunlar vermek önemlidir. Bu nedenle öğrenciler için kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek gibi beceriler katacak bir eğitim programı oluşturulmuştur. Ayrıca iletişimin her alanda aktif ve verimli kullanılmasının gerekliliğinin farkındalığı ile etkin iletişim becerileri alanında da hâkimiyet vaat edilmektedir. Sonuç olarak, bireyin içinde yaşadığı toplumun talep ve ihtiyaçlarına yönelik ürün ortaya koyabilen, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip, gözlem analiz ve metodoloji becerisi güçlü, sürekli kendini yenileyen dinamik bir mezun kitlesi amaçlanmaktadır. Böylece mesleki ve etik sorumluluklarının bilincini barındıran, bilgiyi analiz, sentez süreçlerinden geçirerek yorumlayabilen, disiplinler arası çalışmalara dahil olabilen ve katkı da bulunabilen, içinde bulunduğu toplumu, dünyayı ve çevreyi uygun biçimlerde değerlendirebilen, niceliksel anlamda ölçme, değerlendirme ve raporlama yetkinliğine sahip olabilen ve bu anlamda da bilime katkı sağlayabilen, temel bilgi ve becerilere sahip olarak geliştirebilen, günceli takip ederek, geleceği şekillendirici gelişmeci bir bakış açısına sahip olabilen mezunlar hedeflenmektedir.

Mezuniyet Sonrası Kazanımlar

 • İşletme bilimi ve işletmecilikle ilgili ileri düzeye bilgiye sahip olma,
 • İşletme ile diğer bilim dalları arasında bağlantı kurma,
 • İşletme ile ilgili güncel gelişmeleri takip etme,
 • Küreselleşen dünyada değişen ihtiyaçlar hususunda kalite standartlarını kavrama,
 • İşletmenin paydaşlarıyla olan ilişkileri analiz eder ve etkileşim kurma,
 • Bir işletmenin kuruluşu ve işleyişi hakkında gerekli donanıma sahip olma ve işletme fonksiyonlarını bilme,
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme.

Çalışma Alanları ve Kariyer

Bölüm mezunu olan öğrencilerimiz, akademik kariyerlerine devam etmek isterlerse üniversitemizin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan yüksek lisans programlarında eğitimlerini sürdürebilmektedir. Bu amaçla kurulmuş İşletme Tezli/Tezsiz yüksek lisans programları öğrencilerimize katkı sağlayacak niteliktedir. 

 • İşletme lisans mezunları, kamu sektörü ve özel sektörde birçok farklı alanda kariyer yapma fırsatına sahip olabilmektedir.
 • Tüm satış ve pazarlama firmalarında uzmanlık, yöneticilik
 • Ulusal ve Uluslararası firmaların insan kaynakları, muhasebe, pazarlama, yönetim gibi çeşitli departmanlarında uzmanlık
 • Mali müşavirlik,
 • Finans Kuruluşlarında uzmanlık
 • Bakanlıklarda çeşitli düzeylerde memurluk, uzmanlık, müfettişlik, danışmanlık
 • KİT’lerde, yatırımcı kuruluşlarda, belediyelerde ve diğer mülki kurumlarda uzmanlık
 • Polislik, komiser yardımcılığı, komiser ve emniyet teşkilatında diğer uzmanlık görevleri,
 • Tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında ve çokuluslu şirketlerde yöneticilik, uzmanlık

gibi kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde geniş bir çalışma alanı bulmaktadırlar. Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşları, danışmanlık enstitüleri, uluslararası organizasyonlar, düşünce kuruluşları, finans kurumları, bankalar ve medya sektörü de bölüm mezunlarının istihdam edilebileceği alanlar içindedir. İşletme Bölümü mezunlarının lisansüstü derecelerini elde ederek akademik dünyada da kariyer sahibi olmaları mümkündür.

Tavsiye Edilen Eğitimler ve Sertifikalar

 • Liderlik ve Yöneticilik Sertifikası
 • Müşteri İlişkileri Sertifikası
 • İngilizce Seviye Sertifikası
 • Girişimcilik Sertifikası
 • Mesleki Gelişim Sertifikası
 • Dijital İçerik Yönetimi Sertifikası
X