Meslekte ilerleme öğrencilerin psikoloji bölümünün yönelmek istedikleri alanında yüksek lisans veya doktora eğitimi almaları ile sağlanır. Bununla birlikte lisans eğitimi dışında öğrencilerin alanları ile ilgili olarak katıldıkları eğitimler ve aldıkları sertifikaların da kariyerlerine etkisi olmaktadır.

Eğitim Süresi ve İçeriği

İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) Lisans Programı’nda öğrenim görmeye başlayacak öğrenciler öncelikle bir yıllık İngilizce Dil Hazırlık programın alınacak ve başarı ile tamamlayanlar 4 yıllık lisans eğitimine devam edebileceklerdir.

Psikoloji (İngilizce) Lisans Programı’nda eğitim gören öğrencilerin psikolojiyi bir bilim olarak ele almaları amaçlanarak psikolojinin Klinik Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Psikometri gibi alanları hakkında lisans düzeyinde eğitim verilir

Öğrenciler, %100 İngilizce dilinde ve kapsamlı eğitim müfredatı ile çağı yakalamış, uluslararası tanınırlık ve kabulü olan, dünya literatürünü aktif biçimde takip edebilen nitelikli psikologlar olarak yetişeceklerdir.

Aynı zamanda mevcut Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ve açılması planlanan doktora programına adaylar olarak hazırlanıp, temelde İstanbul Rumeli Üniversitesi geleneğinde yetişmiş bilim insanları olarak akademiye de kazandırılabileceklerdir.

Bölüm Bilgisi

İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) Lisans Programı eğitim dili %100 İngilizce olarak tasarlanmış, mezunlarına dört (4) yıllık eğitim süreci sonunda “Psikolog” unvanı veren bir programdır.

Mesleğin Gerektirdiği Nitelikler

Psikoloji bölümünü tercih ederek sektörde Psikolog olarak çalışmak isteyen bireylerin;

Eleştiriye açık, analitik düşünebilen, üretken ve toplumsal sorunlara duyarlı, yeniliklere açık yaratıcı ve esnek düşünebilen, iletişim yönü kuvvetli, soğukkanlı, sabırlı, sorumluluk bilincine sahip ve insan psikolojisini araştırmaya istekli olması gerekmektedir.

X