Kariyer Elçileri Takımı (KET) Nasıl Faaliyet Gösterecektir?

Kariyer Elçileri, haftalık çalışma saatleri doğrultusunda RumeliKAM ofisinde destek faaliyetlerinde bulunurlar. Bunun yanı sıra her üye kendi bölümü ve akran çevresinde Kariyer Elçisi olarak Merkezin bir temsilcisi gibi faaliyet gösterir. Aylık toplantılara katılarak geribildirimleri iletir ve takımın gelişmesi için önerilerde bulunur. Etkinlikleri zenginleştirmek üzere bilgi toplar ve öneriler getirir. Kariyer Merkezi etkinliklerinde ders programları doğrultusunda bulunarak sorumluluk alır. Kariyer Merkezi tarafından yayınlanmakta olan dergi ve bültenlere içerik hazırlanmasında görev alır.

Kariyer Elçisi Olmanın Avantajları Nelerdir?

Kariyer Elçileri,

 • Özgeçmiş oluşturma, ön yazı hazırlama, teşekkür ve motivasyon mektubu yazma gibi konularda derinlemesine bilgi edinirler.
 • Profesyonel koçluk alarak bilinçli bir kariyer yolu üzerinde eğitimlerine devam ederler.
 • Kariyer Günlerinde işverenler ile birebir görüşme önceliğine sahip olurlar.
 • Stajyerlik ve iş arama konusundaki becerilerini geliştirebilirler.
 • Akranlarıyla kaliteli bir iletişim sağlarlar.
 • Profesyonel imaj, takım çalışması ve liderlik yetkinliklerini geliştirirler.
 • Henüz öğrenciyken bir profesyonel çevre edinirler.
 • Başarılarını RumeliKAM ve Rektörlük tarafından verilen referans mektubu ile profesyonel hayatlarına taşıyabilirler.

Kariyer Elçilerinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kariyer Elçileri;

 • Ders programlarının müsaitliği doğrultusunda haftada 2 saat Kariyer Merkezi etkinlik ve projelerine destek verirler.
 • Merkezimize iletilen iş ilanlarının paylaşılmasına ilişkin işlemleri gerçekleştirirler.
 • KET takımına özel verilen eğitimlerden en az 5 tanesine katılmalıdır. (Takım Çalışması, Liderlik, Zaman Yönetimi, Stres Yönetimi vs)
 • Aylık KET toplantılarına katılırlar. (Değişkenlik gösterebilir ayda 3 kez vs)
 • İşveren ve mezunlarla iletişime geçerek açık pozisyon güncellemelerini gerçekleştirirler.
 • Kariyer Merkezinin seminer, konferans ve Kariyer Fuarı gibi etkinliklerinde aktif rol alarak Merkeze destek verirler.
 • Her KET istediği bir alanda en az bir kez bir proje üretmeli.
 • Öğrenci kulüpleri ile iletişim halinde olup, kulüpler ile ortak etkinlik planlayabilir. (organizasyon, gezi, eğitim, söyleşi, eğlence vs)
 • Kariyer Merkezi faaliyetlerinin akranlarına duyurulmasını sağlarlar. (Türkiye içi kariyer merkezleri etkinliklerinin takibi)
 • Eğitim amaçlı gerçekleştirilen iş yeri gezilerine rehberlik ederler.
 • Kendi staj programlarını yürüten kurumlarla irtibat halinde olarak kurumların güncel duyurularını akranlarıyla paylaşırlar.
 • Merkezimizce yayınlanan Bülten ve Dergilerin içeriğine katkıda bulunurlar.
X