Küreselleşen dünyada toplumlarla birlikte toplumların oluşturduğu devletler de gelişmekte, hukuk ve adalet kavramları da bu gelişmelerden etkilenmektedir. Bilgiye erişimin kolaylaşması ve insanlar arası iletişimin gelişmesiyle birlikte mevcut sorunlarda artmakta ve hukuk alanındaki gelişmeler her geçen gün karmaşıklaşan bu sorunlara yeni çözüm önerileri getirmektedir.

Adalet programını bitirenlere “Adalet Meslek Elemanı” ünvanı verilmekte, bu elemanlar mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi ve yargıçların aldıkları kararın uygulanması gibi konularda gerekli olan işlemleri yürütmektedirler. Bu meslek elemanları, devlet ve özel sektör alanında oldukça ihtiyaç duyulan ve fazla sayıda istihdam edilen ara elemanlardır. İstanbul Rumeli Üniversitesi Adalet Programı olarak, genel teorik bilginin yanı sıra pratik bilgi ve beceriler kazandırılarak, donanımlı kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Mezuniyet sonrası kazanımlar

 • Her türlü mesleki bilgiyle donanmış, temel hukuk bilgisine sahip,
 • Karşılaşacağı hukuki problemleri sağlıklı bir bakış açısıyla değerlendirme yeteneği kazanmış,
 • Adalet hizmetinin hızlı verimli ve etkin yürütülmesini temin edebilecek bilgi ve yeteneğe sahip,
 • Adalet hizmetleri konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden,
 • Alanında uzmanlaşmış,
 • Teknolojik gelişmelere karşı ilgili,
 • Gözlem yeteneği gelişmiş,
 • Yeniliklere açık, teknolojiyi ve mesleği ile ilgili yayınları yakından izleyen, profesyonel idari personel yetiştirmek olacaktır.

Çalışma Alanları ve Kariyer

Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürlüğü veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Program mezunları resmi ve özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarda, özel iktisadi işletmelerde kolaylıkla iş bulabilmektedirler.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri

 • Hukuk

Tavsiye Edilen Eğitim ve Sertifikalar

 • Mobbing Kavramı ve Mobbingin İş Hukukundaki Yeri
 • Borçlar Kanunu’nda Yer Alan Genel İşlem Şartlarının Değerlendirilmesi
 • Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri ve Bu İlişkilerden Doğan Hukuki Sorumluluk
 • Çocuğun Kişilik Hakkı
 • Tıbbi Müdahalenin Kişilik Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi
 • Ölüm Sonrası Kişilik Değerlerinin Korunması
 • İş Güvenliği Uzmanının Hukuki Sorumluluğu
 • Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu Kapsamında Kusursuz Sorumluluk Halleri
X