Bölümün hedefi; birey ve toplum sağlığını önemli ölçüde etkileyen, sosyal ve ekonomik kayıplara çeşitli fonksiyon bozukluklarına neden olan hastalık, yaşlılık, ağrı, yaralanma vb. durumlarda düzeltici, geliştirici ve fiziksel yetersizliği en aza indirici uygulamaları gerçekleştirebilen aynı zamanda bireyin fiziksel sağlığının ve fonksiyonel becerilerinin devamı için koruyucu uygulamaları yapan meslek elemanları yetiştirmektir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, günümüzde bilim ve teknik alanında elde edilen gelişmelere paralel olarak, tüm yaş gruplarındaki kişilerin; yeni doğan ve erken doğum dahil olmak üzere bebek, çocuk, adölesan, yetişkin ve yaşlı sağlıklarının geliştirilmesinde etkin rol alan bir bilim dalı haline gelmiştir.

Mezuniyet Sonrası Kazanımlar

 • Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş kişiler,
 • İnsan haklarına saygılı,
 • İletişim becerileri güçlü,
 • Üretken ve özgün bakış açısına sahip,
 • Güvenilir,
 • Fen Bilimlerinde başarılı olmuş kişilerdir.

Çalışma Alanları ve Kariyer

Fizyoterapistlerin en sık çalıştıkları alanlar; nörolojik hastalıklar, ortopedi ve travmatolojik hastalıklar, romatizmal hastalıklar, kardiyopulmoner rehabilitasyon obstetrik-ürojinekolojik durumlar, spor yaralanmaları, pediatrik rehabilitasyon, geriatri, el yaralanmaları, beyin cerrahisi, plastik cerrahi, genel cerrahi sonrasında: gelişen sağlık sorunlarının fizyoterapi ve rehabilitasyonu ve ağrı tedavisidir. Öğrenciler 4 yıl devam eden eğitim-öğretim ve tedavi ünite çalışmaları sürecinde sonra başarılı olmaları halinde lisans diploması ile “Fizyoterapist” unvanı alarak mezun olmaktadır.

Mezunlar; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda ve hastanelerde, özel eğitim merkezlerinde, spor kulüplerinde, sağlık ve spor merkezlerinde, özel hastaneler ve huzurevlerinde, evde bakım merkezlerinde çalışabilmektedirler.

Tavsiye Edilen Eğitim ve Sertifikalar

 • Artroplasti
 • Duygu – Algı – Motor Bütünlüğü, Plastisik
 • Motor Gelişim Basamakları
 • Therasuit Uygulaması
 • Theratogs
 • Kinesiotape Uygulaması
 • Lumbal Bölge Mobilizasyon – Monipulasyon
 • Cerebral Palsili çocuklarda ince motor becerileri
 • SPSS Programı hakkında temel bilgi
 • Ergoterapi
 • Fizyoterapide Ağrı Yönetim
X