Uluslararası İlişkiler Bölümü, disiplinler arası bir anlayış ile oluşturulmuş sadece Uluslararası İlişkiler alanında değil, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Siyasi Tarih gibi akademik dallarda da bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası İlişkiler, sadece devletlerarası değil, sivil toplum örgütleri, ulusal ve bölgesel örgütler, çok uluslu şirketler ve bireyler gibi çeşitli aktörler arasındaki ilişkileri de kapsamaktadır. Bu nedenle, uluslararası ilişkiler alanında, disiplinler arası eğitim anlayışı ile yetiştirilmiş uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır.
Uluslararası İlişkiler Bölümü, eleştirel düşünme becerisi kazanmış, olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirebilen ortak değerler eşliğinde ve iş birliği ruhuyla, ülkemizin ve insanlığın geleceğine katkı sağlayabilecek dürüst, akademisyen, diplomat, lider, toplumsal ve küresel barışa katkı sağlayacak, çevresine sağlıklı yön verme özelliklerine sahip, en az bir yabancı dil bilen, mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mezuniyet Sonrası Kazanımlar

 • Sadece devletlerin dış politikalarını değil, devlet dışı aktörlerin de ihtiyaçlarını ve davranış kalıplarını bilen ve şekillendiren,
 • Sadece diploma sahibi olması değil, bilimsel bir alt yapı ile donanmış, analiz ve sentez yapabilme yeteneği kazanmış olması,
 • Dünyada yaşanan ve yaşanmakta olan olayları herhangi bir etki altında kalmadan sağlıklı ve verimli bir şekilde analiz yapabilmek,
 • Mezun olduklarında uzman oldukları alan ve konularda söz sahibi olmak, doğru, yetkin ve yapıcı yorum ve katkılar yapabilmek,
 • Ülkemizin ortak değer ve paydaları eşliğinde toplumumuzu birleştirici, aydınlatıcı ve ikna edici, lider olmak.

Çalışma Alanları ve Kariyer

Mezuniyet sonrası çalışma alanlarına bakıldığında, Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunlarının öncelikli olarak Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, ikinci olarak diğer bakanlıkların dış ilişkiler birimlerinde ve üçüncü olarak da bölgesel ve uluslararası örgütlerde, sivil toplum kuruluşlarında çalışma imkânı buldukları görülmektedir. Son dönemde Medya sektöründe istihdam oranının arttığı görülmektedir. Lisans üstü düzeyde öğrenim görmek isteyenler, sosyal bilimler disiplinlerinden bir tanesinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek akademik kadrolara atanabilmekte veya kendi sektörlerinde üst yönetici olarak görev alabilmektedirler.
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirenler, açılan sınavlarda başarı gösterirlerse diplomasi alanında çeşitli unvanlarla görev alabilir ve kariyerlerini ilerletebilirler. Yurt dışında temsil görevini yürüttüğü ülkenin hükümeti ile kendi hükümeti arasındaki diplomatik ilişkileri düzenleyip, müzakereci, koordinatör ve irtibat personeli olabilirler.

Tavsiye Edilen Eğitimler ve Sertifikalar

 • Algı Yönetimi
 • Etkili İletişim ve Müzakere Yöntemleri
 • Vücut Dili ve Diksiyon
 • Kuantum Liderlik ve Etkin Yöneticilik
 • Zaman Yönetimi
 • Baskı ve Stres Altında Karar Verme, Görev Yapma Teknikleri
 • Etkili Bildiri Sunum Teknikleri
 • Risk Analizi ve Risk Yönetimi
 • Zor Koşullarda Hayatta Kalma (Hayat-ı İdame) ve Liderlik Eğitimi
 • Oryantiring Hedef Bulma Eğitimi
 • Müştereklik Kültürü, Örgütsel Zeka ve Motivasyon
 • Davranış Kuralları, İmaj ve İtibar Yönetimi
 • Uluslararası İşbirliği Örgütlerinde ve Stratejik Araştırma Düşünce Kuruluşlarında Görev Yapma Şartları ve Yeterlilik Kriterleri
 • İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Aday Meslek ve İhtisas Memurluğu Müracaat Kriterlerine Yönelik Eğitimler
X