Ders programında birçok uzmanlık alanından beslenen ve deneyimli akademik kadrosu ile mesleğinde yetkin, sosyal sorumluluk sahibi, eleştirel düşünceye açık, yaratıcı ve gündemi takip ederek geleceği planlayan mimarlar yetiştirmeyi hedefler. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan ders programı, teorik ve uygulama çalışmalarının yanında, atölye çalışmaları, tarihi çevre ve arazi gezileri, mesleğinde başarılı mimarlar ile sohbetlerle desteklenmektedir.
Tasarım ve uygulama alanında yetkin, çevresel etkenleri ve öz değerlerini gözeten, yaratıcı, araştırıcı, yenilikçi düşünce sistemine sahip mimarlar yetiştirilmesi bölümümüzün temel amacıdır. Ülkemizdeki nüfus artış hızına ve yapılaşma potansiyeline bağlı olarak proje tasarım ve inşaat sektörlerinde nitelikli mimarlara ihtiyaç halen devam etmektedir.

Mezuniyet Sonrası Kazanımlar

 • Yaratıcı, eleştirel düşünceye açık ve gündemi takip edebilen,
 • Sadece mimarlık değil, fotoğraf, sinema, edebiyat gibi farklı alanlardan da beslenebilen,
 • Günümüzün teknolojisini takip eden ve geleceğin teknolojik gelişmeleri için öncü olabilen,
 • Bunlarla birlikte, yeni gelişmeleri tasarım alanında takip eden ve kendini sürekli güncel tutabilen kişilerdir.

Çalışma Alanları ve Kariyer

Mimarlar, inşaat firmalarında ve işletmelerin mühendislik mimarlık bürolarında çalışabilirler. Ayrıca, Bayındırlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası, belediyeler gibi kamu kuruluşlarının ilgili bölümleri yanında özel şirketlerde de çalışabilir ve kendi mimarlık ofislerini kurabilirler.
Bununla birlikte, mimari, iç mimari, restorasyon alanlarında, arkeolojik kazılarda veya enstitü, üniversite ve araştırma kurumlarında öğretim elemanı veya uzman olarak çalışabilirler.

Tavsiye Edilen Eğitim ve Sertifikalar

 • İhale Dosyası Hazırlama
 • Temel Archicad Eğitimi
 • Temel Autocad Eğitimi
 • Proje Yönetimi
 • Aydınlatma (Dialux) Simülasyon Programı
 • İç Mekanda Isı ve Isı Yönetmelikleri
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Yaklaşık Maliyet Hazırlama
X