Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimi Bölümü: engellilerde egzersiz ve spor eğitimi alanıyla ilgili farklı yaş grupları, cinsiyet ve engel düzeylerindeki bireylerin egzersiz ve beden eğitimi süreçlerinde karşılaştığı problemleri ve ihtiyaçları tartışan, ihtiyaçlara yönelik çözüm önerileri geliştirebilen, engelli bireylerin eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme ve analiz-sentez yapma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanan,  farklı engel grupları, cinsiyet ve yaşlardaki engelli bireylerin beden eğitimi ve daha sonra herhangi bir spor branşında sevk-idare ve yönetimi süreçlerini bireysel farklılıkları dikkate alarak planlayabilen  “egzersiz uzmanları” yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Engellilerde Egzersiz ve SporBilimi Bölümü bölümünü tercih ederek sektörde çalışmak isteyenler;

  • Spora ilgisi ve yeteneği olan,
  • İletişim becerisi yüksek,
  • Takım çalışmasının gerekliliklerinin farkında,
  • Yönetim becerileri gelişmiş olanlar bu bölümde başarılı olacaklardır.

Bölümümüz, bireylerin özel gereksinimlerini dikkate alarak egzersiz programları hazırlayabilen, motor beceri, fiziksel uygunluk, performans ve kondisyon özelliklerini geliştirmeye yönelik ölçme, değerlendirme ve analiz yapabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, etik kurallar çerçevesinde her yaştaki ve engel grubundaki bireylerin yaşam becerilerini kolaylaştırmayı ilke edinmiş ve kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen nitelikli egzersiz ve spor uzmanları yetiştirmeyi amaçlar. 

Not: Her öğrencinin mezun olabilmek için 4 yıllık eğitimi süresince 1 yaz ve 1 kış kampına katılması zorunludur.

Bölüm mezunu olan öğrencilerimiz, akademik kariyerlerine devam etmek isterlerse yüksek lisans ve doktora programlarında eğitimlerini sürdürebilmektedir. Bunun yanı sıra yabancı dil bilgilerini üst seviyeye taşıyarak mesleklerini uluslararası alanlarda da gerçekleştirme şansı bulabileceklerdir.

X