İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çatısı altında bulunan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, sosyal bilimlerin bir alt dalı olarak, siyaset ve yönetim sorunları ve uygulamaları alanında eğitim-öğretim yapmaktadır. Günümüzün ve geleceğin siyasal ve yönetsel sorunlarını olabildiğince geniş bir çerçevede kavrayabilmek için de eğitim-öğretim dört anadal çerçevesinde programlanır ve yürütülür.
Bu anadallar şunlardır: Siyaset ve Sosyal Bilimler Alanı, Yönetim Bilimleri Alanı, Hukuk Bilimleri Alanı, Kentsel ve Çevresel Sorunlar Alanı.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, birbiriyle sürekli etkileşim içindeki iki temel sosyal bilim disiplini olan ‘Siyaset Bilimi ve Yönetim Bilimi’ ni tek başlık altında tanımlar. Benimsediği disiplinler arası yaklaşımla Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün hedefi, öğrencilerinin bilimsel temel kavramları, kuramları, düşünce yapılarını anlayarak, siyasal ve idari mekanizmaların işleyişlerini yakından inceleyebilmesidir. Böylece öğrencilerin siyasal ve yönetsel sorunları görebilme, değerlendirme ve çözüm üretebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Uzman akademik kadrosuyla eğitimlerin sürdürüldüğü bölümümüzde, geleceğin çok yönlü, etkin, geniş bir vizyona sahip yönetici adaylarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Mezuniyet Sonrası Kazanımlar

 • Siyaset ve Yönetim Bilimi alanlarıyla ilgili kavram, teori ve yaklaşımları tanımlayabilen ve açıklayabilen
 • Yerel ve uluslararası düzeyde gerçekleşen siyasal, idari, hukuki ve iktisadi değişimleri anlayıp ve yorumlayabilen.
 • Kamu Yönetimi alanında uzmanlık için gerekli olan bilgi ve beceriye sahip olan,
 • Güncel sorunları tespit eder ve çağdaş ve yenilikçi bir bakış açısıyla alternatif çözümler üretebilen,
 • Siyasal, idari, hukuki, iktisadi ve sosyal alanlarda geliştirilecek projelerin hazırlanmasında gerekli verileri toplayarak, analiz edebilen
 • Katılımcı ve çoğulcu demokratik bir toplum için sosyal sorumluluğa sahip birey olarak, gerekli olan pozitif gelişmeleri formüle ve teklif edebilen

Çalışma Alanları ve Kariyer

Mezunlarımız çeşitli bakanlıklar (İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere) ve yerel-bağlı birimleri yanı sıra idari yargıda, ulusal ve uluslararası şirketler gibi özel sektör kuruluşlarında ve yine çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da önderlik-yöneticilik görevleri üstlenerek kariyer fırsatları bulabileceklerdir. Ayrıca devlet müsteşarlıklarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde, il özel idarelerinde yönetici ya da uzman olarak çalışabilmektedirler. Diğer yandan bölüm mezunları, idari yargı organlarında idari hâkim olabilmektedirler. Tüm özel kurumlarda istihdam edilebilecekleri gibi sivil toplum kuruluşları, danışmanlık enstitüleri, uluslararası organizasyonlar, düşünce kuruluşları, finans kurumları, bankalar ve medya sektörü de bölüm mezunlarının istihdam edilebileceği alanlar içindedir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunlarının lisansüstü derecelerini elde ederek akademik dünyada da kariyer sahibi olmaları mümkündür.

Tavsiye Edilen Eğitimler ve Sertifikalar

 • Siyaset ve Liderlik Akademisi
 • Kent Yönetimi Akademisi
 • Protokol Eğitimleri
 • Hitabet ve Etkili Konuşma Eğitimleri
 • Kişisel İmaj Gelişimi Eğitimleri
 • Resmi Yazışma Eğitimleri
 • Yazım ve İmla Kurulları Eğitimleri
 • İletişim Becerisi Geliştirme Eğitimleri
 • Çatışma Yöntemi Eğitimleri
 • Stratejik Yönetişim Okulu
 • Bilişim Teknolojileri Eğitimleri
 • Yabancı Dil Eğitimleri
 • Proje Yönetimi Eğitimleri
X