İnşaat Mühendisliği Bölümü, her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapacak bilgiye sahip inşaat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümü, öğrencileri bilim ve mühendislik temellerini anlamaya, bilgi işlem, iletişim ve araştırma yeteneklerini geliştirmeye, böylece profesyonel hayatlarında karşılaşacakları sorunlara sürdürülebilir ve disiplinler arası çözümler geliştirebilmelerini sağlamaktır.

Mezuniyet Sonrası Kazanımlar

 • Mesleki olarak iletişim, mesleki etik ve sorumlulukları analiz etme, politika, iş ve kanun yönetimi, küreselleşme konularını öğrenmede uygulama düzeyinde kazanımlar sağlamasını amaçlayan,
 • Uygulama düzeyinde ek mekanik ve deney yapabilme, analiz yapabilme düzeyinde ve tasarım sentez yapabilme yeteneğine sahip olabilme,
 • Mesleğin ve toplumun artarak devam eden beklentilerini karşılamak ve çözümler üretmek için yeni teknolojilerden yararlanabilen,
 • Hem bireysel hem de takımın bir çalışmasında etkin bir şekilde rol alabilen ve sonunda çalışma ortamlarında liderlik rolleri üstlenebilen kişilerdir.

Çalışma Alanları ve Kariyer

İnşaat mühendislerinin bazıları büroda, bazıları şantiyede, pek çoğu da her iki alanda görev yaparlar. Ülkemizde inşaat mühendisleri, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Orman ve Su İşleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarında, Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdürlükleri’nde, ayrıca kamu iktisadi teşekküllerinde de görev alabilirler.

Tavsiye Edilen Eğitim ve Sertifikalar

 • MATLAB
 • Proje Yönetimi
 • Temel Autocad Eğitimi
 • Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Baskı ve İmalat
 • Bilgisayar Destekli Geometrik Modelleme ve Tasarım
 • Bilgisayar Destekli Mühendislik Analizleri
 • Bilgisayar Destekli Tasarımda Akıllı Algoritmalar
 • Büyük Veri ve Karmaşık Etkinlik İşleme Esaslı
 • Gerçek Zamanlı Hesaplama Uygulamaları
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Etkili Zaman Yönetimi – Pomodoro Yöntemi
 • Etkin Ekip Çalışması ve Yardımcı Yöntemler
 • Görme Optiği
 • ICT Projeleri Bağlamında Uygulanabilir ve Etkin Proje Yönetim Metotları
 • KOSGEP Yeni Girişimci Desteği Başvurusu, İş Planı Nasıl Hazırlanmalı?
 • Mobil Operatörlerde İletişim Altyapısının Genel Bileşenleri
 • Progresif ve Free Form Gözlük Mercek Teknolojileri
 • Teknik Eğitim Alanında Kullanılabilecek Açık Kaynak Yazılımlar
 • Temel Fotoğrafçılık
X