Sosyal Hizmetler programı, bireylerin toplumdaki işlevlerini yerine getirebilmeleri için kapasitelerini geliştiren ve bu amacı mümkün kılacak toplumsal koşulları yaratan, mesleki bir faaliyettir. Sosyal Hizmetler programı mezunlarından, yaşamın kalitesini azaltan çeşitli problemlere eğilmeleri beklenmektedir. Evlat edinme, çocuk ve yaşlı bakımları, evlilik uyumu, cinsel istismar ve genelde bireyler arası ilişkilere bağlı problemler ve bunalımlar örnek olarak verilebilir. Sosyal Hizmetler Programının amacı; toplumda dezavantajlı bireylerin, diğer bireylerden farksız olarak yer edinmeleri anlayışını geliştirecek nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir.

Mezuniyet Sonrası Kazanımlar

 • Sosyal Hizmetler alanında uygulanan yöntem ve teknikleri öğrenip, bu teknikleri uygulama becerisine sahip olma.
 • Sosyal Hizmetler ile ilgili kavramsal ve kuramsal çerçeveyi öğrenebilme.
 • Sosyal Hizmetin bilgi, beceri ve değer temeli doğrultusunda sorunları tanımlayabilir ve çözüm sunabilme.
 • Mesleki etik değerler çerçevesinde hizmetlerin sunumunu ve uygulamaları gerçekleştirme becerisi edinebilme.
 • Sosyal Hizmet becerilerinin kazanımı ile birlikte birey, aile, grup ve topluma yönelik uygulamalar yapabilme.
 • Sosyal Hizmet alanı ile ilgili kurum ve kuruluşları tanır, mevzuat ve yasaları bilir, müdahale planını bu bilgiler eşliğinde şekillendirebilme.
 • Dezavantajlı grupların sorunlarını tanımlama, analiz etme becerisini kazanabilme.
 • Sosyal Hizmet alanı ile ilgili olan meslek alanlarını (psikoloji, sosyoloji, hukuk) tanır, işbirliği yapabilme becerisini kazanabilme.
 • Sosyal sorunlar karşısında eleştirel bakış açısı geliştirebilir ve gözlem yapabilir, sosyal projeler üretebilir, sosyal araştırmalar yapabilme.
 • Sosyal adalet, sosyal refah ve insan hakları konusunda topluma fayda sağlayacak hizmet ve uygulamalar gerçekleştirebilme.
 • Edinilen tüm bu bilgi ve beceriler eşliğinde, toplumun ve bireyin yararını düşünerek hareket edebilir, topluma faydalı bir birey olarak bilgi ve becerilerini geliştirip, ilerletebilme.

Çalışma Alanları ve Kariyer

Sosyal Hizmetler programından mezun olanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma hastaneleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Darülaceze Müdürlüğü, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Üniversiteler, Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, İş ve İşçi Bulma Kurumu, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Körler ve Sağırlar Okulları, Huzur evleri, Çocuk yuvaları, Kreş ve Gündüz Bakım evleri, Cezaevleri, çeşitli kurumların halkla ilişkiler birimleri, sosyal yardım ve hizmet amacı güden sivil toplum örgütlerinde çalışabilmektedirler.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri

 • Sosyoloji
 • Sosyal Hizmet
 • Tavsiye Edilen Eğitim ve Sertifikalar
 • Beden Dili,
 • Aile Eğitimi
 • Hasta ve Yaşlı Bakımı,
 • Çocuk Psikolojisi ve Gelişimi,
 • Engelliler için Hareket ve Spor Eğitmenliği,
 • İşaret Dili,
 • Temel Psikoloji Eğitimi,
 • Değerler Eğitimi Eğitmenliği
X