Programın amacı; ameliyathanede kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanmasına ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesine yönelik iş ve eylemleri yapan ve ameliyata giren ekipte yer alıp uygulama açısından destek veren yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.  

Mezuniyet Sonrası Kazanımlar

 • Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı olmalı,
 • El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmeli,
 • El-göz koordinasyonu yeteneğine sahip olmalı,
 • Sorumluluk duygusu olan, dikkatli, titiz ve tedbirli olmalı,
 • Doğru ve çabuk karar verebilen, cerrahın direktiflerini hemen anlayıp uygulayabilmeli,
 • Bedence güçlü olmalı,
 • İletişim becerileri güçlü,
 • Esnek çalışma saatlerine uyumlu ve stresli ortamlarda çalışabilen,
 • Ekip çalışmasına uyum sağlayabilen kişiler.

Çalışma Alanları ve Kariyer

Ameliyathane Hizmetleri ön lisans programından mezun olanlar, kamuya ait eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri, üniversitelere bağlı hastaneler ile özel hastanelerin ameliyathane ve merkezi sterilizasyon
ünitelerinde istihdam edilmektedir. Kamu Personeli Seçme Sınavına katılarak yeterli puanı aldıklarında memur olarak atanabilirler.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hemşirelik
 • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Tavsiye Edilen Eğitim ve Sertifikalar

 • Sağlık Turizmi Eğitimi
 • Medikal İngilizce Eğitimi
 • Hasta ve Çalışan Güvenliği Eğitimi
 • Diksiyon ve Etkili konuşma, Beden dili
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Yara Bakımı
 • El Hijyeni Eğitimi
 • Sedasyon ve Analjezi Uygulama Eğitimi
 • Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi
 • Afet Yönetimi
X