İlk ve Acil Yardım programı; kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralanan veya kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle hastalanan kimseleri, gerektiğinde bulundukları yerde ilk tedavilerini yaparak, güvenli bir şekilde hastanelerin acil servisine getiren ve teknik konularda yeterli eğitim almış nitelikli sağlık personelini yetiştirmektedir.

İlk ve Acil Yardım Teknikerlerinin, çalıştıkları hastanelerde, ilgili uzman doktorların gözetim ve denetiminde yapmış oldukları iş ve işlemler; hastanın durumunu ve çevresini inceleyerek, yakınlarından bilgi alarak sorununu belirler, durumuna göre hastaya ilk yardım tekniklerini uygular, hastanın güvenli bir biçimde ambulansa yerleştirilmesi için gereğini yapar, yolda hastaya acil bakım hizmeti verir, hastayı en yakın sağlık kuruluşuna teslim eder, oradaki ilgililere hastanın durumu hakkında bilgi verir, hastanelerin acil servis bölümünde ilk yardım görevini üstlenir, gerektiğinde ambulans sürücülüğü de yapmaktadır.

Mezuniyet Sonrası Kazanımlar

 • Fen bilimleri alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
 • İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
 • Başkaları ile işbirliği yapabilen,
 • Bedence sağlıklı ve güçlü, çabuk ve doğru karar verebilen,
 • Dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi olan kişiler haline gelmektedir.

Çalışma Alanları ve Kariyer

İlk ve Acil Yardım Teknikeri; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında Sağlık Teknikeri unvanı ile çalışır. Kamu ve özel kuruluşların acil yardım birimlerinde, acil sağlık hizmeti merkez idare birimlerinde, acil yardım istasyonları, acil yardım, hasta nakil ve özel donanımlı ambulans servislerinde, acil yardım kontrol ve komuta merkezlerinde, işyeri acil yardım ünitelerinde görev yapabilmektedir. KPSS’ye katılarak, yeterli puanı aldıklarında memur statüsünde çalışabilmektedir.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hemşirelik
 • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilmektedir.

Tavsiye Edilen Eğitim ve Sertifikalar

 • İletişim, Stres ve Stresle Baş Etme,
 • Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon,
 • Travmalı Hastaya Genel Yaklaşım Kuralları ve Hasta Taşıma
 • Ambulans Araçları ve Operasyonel Hazırlık, Haberleşme ve Telsiz Kullanımı, Dokümantasyon
 • Afetler ve Kitlesel Yaralanmalar, Havadan Hasta Transportu,
 • Paramedikler İçin Ergonomi ve Biyomekanik İlkeler
 • Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Kullanımı
 • Acil Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Ve Sunumu
 • Paramediklerin Yasal Sorumlulukları ve Etik

X