Bölümümüz, gelişen ve ilerleyen bilim ve teknoloji olanakları doğrultusunda, öğrencilerin spor bilimleri alanında yer alan insan anatomisi, fizyolojisi, psikolojisi, sosyolojisi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayarak rekreasyon, girişimcilik, liderlik, fiziksel uygunluk, yaşam boyu spor, spor bilimlerine giriş, rekreasyonda ritim ve dans, takım ve bireysel sporlar gibi dersleri içeren zengin bir müfredata sahiptir. Öğrencilerimizin proje odaklı çalışmalarla birlikte engellilerde rekreasyon çalışmalarının yanı sıra dijital spor iletişimi ve nörospor alanlarında donanım sahibi olup iş verimliliklerini artıracak yeni bilgileri, araştırmaları ve ihtiyaçları takip edebilen, takım çalışmasına uyum sağlayabilen, sosyal sorumluluk duygusuyla farkındalık yaratabilen, yetenekli, üretken, tüm spor dallarında teorik ve pratik bilgiye sahip rekreasyon uzmanları olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.

Mezuniyet Sonrası Kazanımlar

 • Spora ilgisi ve yeteneği olan,
 • İletişim becerisi yüksek,
 • Takım çalışmasının gerekliliklerinin farkında,
 • Yönetim becerileri gelişmiş olanlar bu bölümde başarılı olacaklardır.

Çalışma Alanları ve Kariyer

 • Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrenciler,
 • Su sporları rekreasyon aktiviteleri liderliği,
 • Kara sporları rekreasyon aktiviteleri liderliği,
 • Sosyo-kültürel rekreasyon aktiviteleri liderliği (halk oyunları, dans, müzik, festival),
 • Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için liderlik,
 • Çocuk rekreasyon aktiviteleri liderliği İş sektörlerinde (sanayi),
 • Yerel yönetimlerde (belediyeler),
 • Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde (gençlik kampları) ve üniversitelerde istihdam edilebilirler.
X