Anestezi programı, ameliyat öncesi anestezi uygulamaları için gerekli tüm hazırlıkları gerçekleştirecek, anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesi ve sonlandırılması sırasında anestezi uzman doktoruna yardımcı olacak bilgi ve donanıma sahip, sağlık teknikerleri yetiştirmektedir. Ayrıca; ameliyat için hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayacak ve anestezi işlerinde hekime yardımcı olacak yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir. 

Mezuniyet Sonrası Kazanımlar

 • Ellerini çabuk ve ustalıkla kullanabilen,
 • Hızlı ve doğru karar verebilen,
 • Doktorun söylediklerini hemen anlayıp uygulayabilen,
 • Sorumluluk duygusu gelişmiş,
 • Bedence güçlü ve dayanıklı,
 • İyi iletişim kurabilen,
 • Zaman iyi kullanılabilen,
 • Güvenilir,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Soğukkanlı, acil durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen, seri ve hızlı hareket edebilen kişiler haline gelmektedir.

Çalışma Alanları ve Kariyer

Anestezi teknikeri ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler, Ozel/Devlet Tıbbi Görüntüleme Merkezleri vb.) rahatlıkla iş bulabilirler. Öğrencilerin yetiştirilmesinde ve istihdamında, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, Sağlık Bakanlığına bağlı özel ve resmi yataklı/yataksız tedavi kurumları, diğer kurum ve kuruluşlar, yerli ve yabancı sivil toplum örgütleri, meslek odaları ile iş birliği yapılacaktır.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hemşirelik
 • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Tavsiye Edilen Eğitim ve Sertifikalar

 • Hastanelerde Kalite Yönetim Sistemleri
 • Enfeksiyon Kontrolü
 • Etkili İletişim
 • Hasta ve Çalışan Güvenliği
 • Sağlık Turizmi
 • Neonatal Resüsitasyon
 • Afet Yönetimi
 • Medikal İngilizce
X