Grafik Tasarım programı, bilgiyi, estetikle birleştirebilen, konusunda yaratıcı atılımlar yapabilecek düzeyde tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Çevremize baktığımızda imgelerden, sembollerden oluşan görsel bir bombardıman yaşanmaktadır. Görsel olarak algılanan bu görüntüler toplumda grafik imgeler olarak önemli ve sürekli bir yere sahiptir. Bu grafik iletişim sürecinde bir mesajın açık, ekonomik ve estetik olarak iletilmesi (yazılar, resimler ve fotoğraflar) başarı kıstasıdır.

Grafik Tasarımı Programı, görsel iletişim tasarımına yönelik çeşitli uygulamalar üzerinde pratik kazandırmak amaçlanmaktadır. Photoshop, Freehand, Illustrator, Indesign, Dreamweaver ve Flash aracılığıyla tasarım uygulamaları yapılacaktır. Tasarımlar kültürel ve teorik bilgiler temelinde öğrencilerin kişisel yeteneklerini değerlendirmelerine olanak verecek şekilde oluşturulması planlanmaktadır. Öğrenciler derslerde geliştirdikleri pratikleri, zorunlu yaz stajı sırasında iş dünyasının kullanım alanlarına dönüştürme olanağı da bulacaklardır.

Mezuniyet Sonrası Kazanımlar

 • Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
 • Renk ve şekilleri en ince ayrıntı ile algılayabilen,
 • Hayal gücü zengin, yaratıcı olan,
 • Tasarımlarını çizerek ifade edebilen,
 • Sosyal olan,
 • Yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen, estetik görüş sahibi ve güzel sanatlara ilgisi olan kişiler haline gelen kişilerdir.

Çalışma Alanları ve Kariyer

 Mezun olacak öğrenciler, tanıtım ve reklam ajanslarında, firmaların reklam ve tanıtım birimlerinde, basılı medya kuruluşlarında, matbaacılık, fotoğrafçılık, filmcilik sektörlerinde, televizyon kanallarında, web tabanlı yayımcılık yapan kuruluşlarda görev alabilirler, kendi kurdukları işletmelerde ya da serbest tasarımcı olarak da mesleklerini sürdürebilirler.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri

 • Fotoğraf,
 • Fotoğraf ve Video,
 • Görsel İletişim,
 • Görsel İletişim Tasarımı,
 • Görsel Sanatlar,
 • Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı,
 • Grafik,
 • Grafik Tasarım,
 • Grafik Tasarımı,
 • İletişim Tasarımı,
 • İletişim ve Tasarım

Tavsiye Edilen Eğitim ve Sertifikalar

 • Grafik Tasarımda Afiş
 • Grafik Tasarım Açısından Görsel Bütünlük Oluşturmada Tipografi
 • Ex Libris
 • Tezhip
 • Reklamcılıkta Grafik Tasarımın Önemi
 • Bir Markanın Algılanmasında Grafik Tasarımın Rolü
 • Afişlerde İllüstrasyon Kullanımı
 • Görsel Tasarımda Rengin Önemi
X