Spor Yönetimi programının temel amacı; Spor Yönetimi alanında uygulayıcı olabilmek, bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilmek, çözüm önerileri geliştirebilmek, eleştirel düşünebilmek, spesifik yönetim becerilerini global, analitik ve dijital odaklı olarak öğrenmek, spor endüstrisinin tüm sektörlerinde uzman olarak görev aldırmaktır.

Gelişen teknoloji ile sportif değişimleri yakından takip eden Spor Yönetimi programımız, farklı düzeylerdeki tesislerin ve pozisyonların ihtiyaçlarını karşılayarak, Spor Yönetimi alanına yeni bakış açısı getirmeyi amaç edinmiştir. Spor dünyasındaki konuları alt yapıdan başlayarak, elit sporcu çerçevesine kadar uzanan geniş bir yelpazede spor analizleri altında işlemektedir. Spor Yönetimi ile ilgili farklı düzeylerdeki tesis ve pozisyonların (pazarlama, finans, halkla ilişkiler, saha malzeme bilgisi, spor tesis işletmesi gibi) ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmaktadır.

Mezuniyet Sonrası Kazanımlar

 • Spor yönetimi alanında uygulayıcı olarak bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirebilmek,
 • Önerilen bu çözümleri savunabilmek,
 • Bilgi ve beceri düzeylerinin farkında olabilmek,
 • İşlevsel ve taktiksel düzeyde kararları uygulamaya koyabilmek,
 • Spor yönetimi ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olabilmek,
 • Uygulayabilmek ve bu faaliyetlerin değerlendirmesini yapabilmek,
 • Spor yönetimi ile ilgili uygulama plan ve programlarını bilerek, bu plan ve programlar ile ilgili görev ve sorumlulukların farkına varabilmek,
 • Kuramsal bilgiyi uygulama ve etkili kullanma konusunda görev ve sorumlulukların farkına varabilmek,
 • Spor yönetimi ile ilişkili belirli bir alanda çalışabilmek ve kısmen uzmanlaşabilmek,
 • Spor yönetimi alanında yaratıcılık yeteneğinin farkına vararak bu yeteneği alanında kullanabilmek,

Çalışma Alanları ve Kariyer

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında merkez ve taşra örgütlerinde yönetici olarak, amatör ve profesyonel spor kulüpleri idari yapısı içinde farklı düzeyde yönetici olarak istihdam edilebilmektedir. Özel spor salonları kuruluşlarında ve işletilmesinde ‘sağlıklı yaşam’ adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulama alanlarında, beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak, herhangi bir sportif faaliyetin organizasyon ve uygulamalarında ve ayrıca ülkemizin turistik otel, motel ve işletmelerinde serbest zamanı değerlendirme, spor organizasyonları düzenleme ve animasyon hizmetlerini yürütmek üzere görev alabilmektedir.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri

 • İşletme
 • İşletme Yönetimi
 • Rekreasyon

Spor Yöneticiliği bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler.

Tavsiye Edilen Eğitim ve Sertifikalar

 • Spor Sakatlanmaları ve Yaralanmaları Eğitimi
 • Sporda Psikolojik Destek Eğitimi
 • Yaşlılarda Spor Eğitimi
 • Spor Masajı Eğitimi
 • Engellilerde Spor Eğitimi
 • Sporda İletişim Eğitimi
 • Spor ve Sağlık Eğitimi
 • Sporda Yeni Yaklaşımlar Eğitimi
X