Öğrencilerimizin teorik eğitimleri yanında iş hayatında karşılaşabilecekleri durumlar hakkında da bilgi edinmeleri amacıyla gerçekleştirilen kariyer faaliyetidir. Öğrencilerimizin kendilerinin seçtiği ya da kariyer merkezi tarafından organize edilen kendi bölümleri ile ilgili mezun olduktan sonra çalışmayı düşündükleri ya da iş prensiplerini öğrenmek istedikleri firmalara pratik iş sahası gezileri düzenlenir.

Gezilerdeki ana amaç öğrencilerimizi pratik iş sahasında nasıl bir iş hayatının kendilerini beklediklerini öğrenmelerini sağlayarak daha reel yaklaşımlarla kariyer hedeflerini oluşturmalarına katkı sağlamaktır.

X