Küreselleşmenin artması, ticari faaliyetlerin tüm dünyayı tek pazar haline getirecek şekilde gelişmesi, hızlı ve katma değerli taşımacılık faaliyetlerine olan talebin artmasına neden olmuştur. Bu durum beraberinde havayolu taşımacılığının gelişmesini sağlamıştır. Havacılık sektörünün gelişimi, ülkemizde havacılığa olan ilgiyi artırmış ve buna bağlı olarak rekabetin yoğun yaşandığı havacılık sektöründe eğitimli ve nitelikli personel gereksinimi ortaya çıkmıştır. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programının amacı, bilet satış işlemlerini, yolcu trafik işlerini, kargo ve uçak yük-denge analizlerini tüm apron-ramp hizmetlerinin koordinasyonu ve uçuş operasyonun gerekliliği ile ilgili işleri planlayıp yürütecek elemanları yetiştirmektir. Bu bilgi ve beceriler ile donatılmış bireyler, sektördeki analitik düşünebilen ve yönetsel beceriye sahip uzman ihtiyacını karşılayabilecektir. Başta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olmak üzere sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının temsilcileri programımız kapsamında öğrencilerimizle bir araya gelmektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programında ders veren öğretim görevlilerinin tamamı uluslararası yeterlilik sertifikalarına ve sektör tecrübesine sahiptir. Bu sayede, havacılık alanındaki pratik ve teorik kabiliyetler, öğrencilerimize kazandırılır.

Mezuniyet Sonrası Kazanımlar

 • Hava taşımacılığı ve işletmecilik ile ilgili temel konularda yeterli hukuksal bilgi birikimine sahip olma,
 • Havacılık alanı ile ilgili temel kavram ve ilkeler konusunda en az bir yabancı dilde ileri düzeyde bilgiye sahip olma,
 • Havacılık alanı ile ilgili edindiği teorik ve uygulama bilgilerini sivil havacılık kuruluşlarında, havayolu taşımacılığı işletmelerinde ve yer hizmeti işletmelerinde kullanabilme,
 • Havacılık alanıyla ilgili mevcut verileri yorumlayabilmek, değerlendirmek, sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri sunabilme,
 • Havacılık alanındaki çalışmalarda; sorunların çözümünde, projelerin yürütülmesinde ve sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinliklerin planlanması ve yönetiminde liderlik yapabilme,
 • Sivil hava ulaştırma hizmetleri açısından ulusal ve uluslararası yenilik ve gelişmeleri takip edebilmek için öğrenmenin sürekliliğine inanma ve yaşam boyu öğrenme konusunda olumlu bir tutum geliştirme,
 • Disiplinler arası bir bilim dalı olan havacılık alanında etkili bir ekonomik analiz ve fizibilite neticesinde projeler üretme ve bu projeleri yönetebilme,
 • Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma
 • Sivil hava ulaştırma hizmetleri açısından ulusal ve uluslararası yenilik ve gelişmeleri takip edebilmek için öğrenmenin sürekliliğine inanma ve yaşamboyu öğrenme konusunda olumlu bir tutum geliştirme,
 • Disiplinler arası bir bilim dalı olan havacılık alanında etkili bir ekonomik analiz ve fizibilite neticesinde projeler üretme ve bu projeleri yönetebilme,

Çalışma Alanları ve Kariyer

 • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı mezunları; havacılık alanında faaliyet gösteren resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde hava yolları, havaalanları ve diğer havacılık işletmelerinde çalışabilmektedir.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri

 • Havacılık İşletmeciliği
 • İşletme
 • Lojistik Yönetimi
 • Seyahat İşletmeciliği
 • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
 • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
 • Ulaştırma ve Lojistik
 • Uluslararası Lojistik

Tavsiye Edilen Eğitim ve Sertifikalar

 • Havacılık İngilizcesi
 • Havacılıkta İnsan Faktörleri
 • Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi
 • Havacılık Hukuku ve Uluslararası Kuruluşlar
 • Havacılık Haberleşme Seyrüsefer Gözetim Sistemleri
 • Havacılıkta Denetleme Teknikleri
 • AS9100 Havacılık Kalite Yönetim Sistemi
 • Havacılıkta Risk Yönetimi
X