Psikoloji Bölümü; bilgiye ulaşma yollarını bilen, ekip çalışmasına yatkın, araştırmacı, yaratıcı, hayal gücünü ve aklını kullanan, soru soran, çalışkan, üretken ve toplumsal sorunlara duyarlı, öz değerlerine saygılı, iletişim becerileri gelişmiş, bilimsel çalışmalar yapan ve bilimsel çalışmalara katkı veren, eleştirel düşünen, ulusuna ve insanlığa yararlı, toplumsal sorumluluk bilincine ve demokrasinin değerlerine sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezunlarımızın, analitik düşünebilen, evrensel değerleri özümsemiş, kendisiyle, doğa ile ve diğer insanlarla barışık, ilgi ve yeteneklerini tanıyan, kendini gerçekleştirme yolculuğuna çıkmış, güçlü ve zayıf yanlarını bilen; diğer insanlara, kendilerini tanımaları konusunda yardımcı olabilecek bir formasyona sahip olmaları hedeflenmektedir.
Psikoloji Bölümü, eğitimlerinin lisansla sınırlı kalmasını istemeyen öğrencilere tezli-tezsiz psikoloji ve klinik psikoloji yüksek lisans programları ile alanlarında uzman olma fırsatı tanır. Klinik psikoloji doktora programı ile akademik kariyer yapmalarına olanak sağlar.

Mezuniyet Sonrası Kazanımlar

 • İletişim yönü kuvvetli,
 • Eleştiriye açık,
 • Analitik düşünebilen,
 • Üretken ve toplumsal sorunlara duyarlı,
 • Yeniliklere açık yaratıcı ve esnek düşünebilen,
 • Soğukkanlı, sabırlı,
 • Sorumluluk bilincine sahip ve insan psikolojisini araştırmaya istekli,

Çalışma Alanları ve Kariyer

Psikoloji alanında ihtiyaç duyulan çok geniş bir sahada çalışabilen mezunlarımıza, “Psikolog” unvanı verilmektedir. Mezunlarımız Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, okullarda, rehberlik-psikolojik danışmanlık merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, anaokullarında, huzur evlerinde, dershanelerde, ruh sağlığı birimlerinde, kamu kuruluşlarının ilgili birimlerinde, özel sektörün insan kaynakları bölümlerinde, askeri ve emniyet birimlerinin sağlık ve psikolojik danışmanlıkla ilgili bölüm ya da birimlerinde istihdam edilmektedirler.

Tavsiye Edilen Eğitimler ve Sertifikalar

 • Psikoloji Tarihi
 • Psikolojide Araştırma Yöntemleri
 • Beynin Yapısı ve Bölümleri
 • Gelişimle İlgili Temel Kavramlar
 • Sosyal Psikolojide Temel Araştırmalar
 • Bilinç, Bilinç öncesi ve Bilinç dışı Kavramları
 • Öğrenme (Klasik Koşullama, Edimsel Koşullama, Bilişsel Öğrenme)
 • Algı
 • Bellek
 • Ahlaki ve Sosyal Gelişim
 • Kişilik
 • Gestalt Terapisi
 • Akılcı Duygusal Terapiler
 • Bilişsel Terapiler
X