KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ KİME DENİR?

Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciye denir.

KİMLER KISMİ ZAMANLI ÇALIŞABİLİR?

Ön lisans, lisans ve lisansüstü (tezsiz, özel öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci hariç) programlarından herhangi birine kayıtlı olan, normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim gören, en az asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmayan ve disiplin cezası almamış öğrencilerimiz kısmi zamanlı öğrenci olarak Üniversitemizde görev yapabilirler.

ÖĞRENCİLER NE TÜR İŞLERDE ÇALIŞTIRILIR?

Öğrenciler iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yönetici, memur ve personele katkıda bulunmakla yükümlüdürler. Genel olarak basit ofis işlerinde, uzmanlık gerektirmeyen işlerde, eğitim gördüğü konu ile ilgili işlerde çalışırlar.

Aday İlişkileri ve Tanıtım biriminin bünyesinde tanıtım fuarlarında, tercih dönemlerinde yerleşkelerimizde bölüm tanıtımcısı, kampüs gezdiricisi, karşılama ve yönlendirme ekibinin bir parçası olarak görev alabilirler. Ayrıca kütüphanede, revirde ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire başkanlığı çatısı altında farklı iş ve işlerde çalışabilmektedirler.

ÖĞRENCİLER NE TÜR İŞLERDE ÇALIŞIRTIRILAMAZLAR?

Öğrenciler temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.

AYLIK EN FAZLA KAÇ SAAT ÇALIŞABİLİRİM?

Çalışma süresi günlük en fazla 5 saat, haftada maksimum 15 saat ve bir ayda toplam 60 saati geçemez.

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÜCRETLENDİRMESİ NASIL YAPILMAKTADIR?

Ücretlendirme asgari ücretin saatlik ücreti üzerinden hesaplandığından öğrenciler çalıştıkları toplam saat karşılığındaki hakedişlerini almaktadır.

NASIL İŞ BAŞVURUSU YAPABİLİRİM?

https://kam.rumeli.edu.tr/ogrenci-basvuru-formu/ adresinde yer alan formu doldurarak başvuru yapabilirsiniz. İlgili birimlerde ihtiyaç olması halinde başvurulara dönüş yapılmaktadır.

X