Diploma Eki, mezunlarımızın aldığı eğitimin seviyesini, kapsamını ve statüsünü tanımlayan bir
belgedir. Avrupa Yükseköğretim Alanı’ndaki ülkelerde ortak bir format kullanılarak hazırlanan bu
belge, uluslararası tanınırlık ve şeffaflık sağlamayı amaçlamaktadır. Akademik ve meslekî yetkinliklerin
tanınmasına yönelik Yükseköğretim diplomasına ek olarak yaygın kullanılan bir Avrupa dilinde
(İngilizce) verilen diploma eki, mezunların diplomalarının ülkemizde ve yurtdışında yükseköğretim
kurumları, kamu otoriteleri ve işverenler tarafından anlaşılmasını ve tanınmasını kolaylaştırmaktadır.
Diploma eki, yükseköğretim diplomasına ek olup, diploma yerine kullanılamaz. Diploma ekinizi temin
etmek için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile iletişime geçebilirsiniz.

X